top of page
AW-200915-1080x1080 copy.jpg

คอร์ส All in One

ฟังพูดอ่านเขียนสำหรับผู้ใหญ่

สำหรับคนที่พื้นฐานน้อย หรือพื้นฐานไม่ดี สะกดคำไม่แม่น เรียงประโยคไม่ได้

 

คอร์สนี้ปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้พูดเบื้องต้นได้เลยหลังเรียนจบ

 

บทเรียนสอนแบบเป็นกันเองและสนุก เข้าใจง่าย

อังกฤษปัง.jpg

คอร์ส พูดอังกฤษปัง ฟังรู้เรื่อง

เน้นการฝึกฟัง เพราะเมื่อเราฟังรู้เรื่อง การพูดก็ไม่ใช่ปัญหา 😉

สอนเทคนิคการฟังให้เข้าใจเวลาฝรั่งพูดรวบ พูดเร็ว
 

การจับจังหวะโทนเสียงการพูด ที่บอกความรู้สึก ทำให้เราเข้าใจผู้พูดได้มากขึ้น

วิธีฝึกสำเนียงให้เป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา

AW-200915-1080x1080-3.jpg

The Secret English

พูดภาษาอังกฤษได้ ด้วยกฎแรงดึงดูด

การเรียนไวยากรณ์แบบทางลัด ไม่ยุ่งยาก แต่ได้ผลดีมาก จากกฎแรงดึงดูด

 

พร้อมวิธีฝึกตัวเองให้มีความมั่นใจ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ไม่ต้องอายใคร

พูดภาษาอังกฤษได้แบบไม่ต้องนึกนาน และคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน

AW-20201111-1040x1040-4.jpg

English at Work

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

วิธีการใช้ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (Professional) ในที่ทำงาน มีทั้งคำศัพท์และประโยคใช้บ่อยในออฟฟิศ แบบสุภาพและเป็นทางการ

 

การใช้ภาษาพรีเซนท์งาน การเขียนอีเมลล์โต้ตอบเจ้านาย/เพื่อนร่วมงาน/ลูกค้า การพูดคุยติดต่องานทางโทรศัพท์

 

การใช้ภาษาอังกฤษแบบสุภาพ และไวยากรณ์ที่สำคัญและจำเป็น

Business-Coach02_0.jpg

Private Coaching

เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว

เรียนส่วนตัวกับครูติน่า ผ่าน Video Call ขอเวลาแค่ 7 สัปดาห์เท่านั้น พูดภาษาอังกฤษได้ตามที่ต้องการ รับประกันผล 100%

เนื้อหาปรับตามความต้องการของผู้เรียน สามารถแจ้งล่วงหน้าได้เลยว่าต้องการเรียนอะไร เพื่อนำไปใช้ทางด้านไหน

รับนักเรียนเพียงเดือนละ 2 คนเท่านั้น

jobinterview.jpg

The Job Interview

ภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งาน

สัมภาษณ์ผ่านฉลุย เพราะคอร์สนี้สอนตั้งแต่วิธีแนะนำตัวเองอย่างเหมาะสมและสุภาพ สร้างความประทับให้ผู้สัมภาษณ์ใน 3 นาทีแรก แม้ว่าเราอาจจะไม่เก่งอังกฤษ 

 

อีกทั้งการเตรียมตัวตอบคำถามที่ผู้จ้างใช้ถามบ่อย และนำจุดแข็งมาเป็นจุดขาย และการบอกจุดด้อยอย่างไม่ให้เสียโอกาสการทำงาน

✨รีวิวเรียนภาษากับครูติน่า✨

bottom of page